Välkommen

 
 

Vi erbjuder tjänster kring Content och Språk och vi har lång erfarenhet av att göra det.

Content tjänster omfattar content strategi, som handlar om att placera rätt innehåll på rätt plats, och produktion av innehåll (copy).
Språktjänster omfattar översättning, granskning, abstrahering, skriva manus och spela in manus.