Content tjänster

 
 

Content tjänster omfattar content strategi och produktion. Båda är fokuserad på det digitala världen, från webb till intranet till CMS och för digitala enheter, från smartphones till tablettdatorer och PC.

Content strategi handlar om att veta vad du vill att besökaren ska ta med sig efter att ha sett ditt innehåll och att fördela innehållet därefter.

Målet är att skapa en upplevelse som bäst tillfredställer användarens behov. Läs mer om innehålls-strategi här nedan.

Content produktion omfattar att definiera målgrupp och syftet med kommunikationen.

Det omfattar också projektledning av kommunikationsprojekt samt att skapa och redigera själva copy.

Målet är att användaren ska enkelt och otvivelaktigt förstår ditt budskap.

Mer om Content strategi

Du ska veta vad du vill att besökaren ska ta med sig från ditt innehåll, Ska han eller hon har lärt sig något nytt? Eller blivit inspirerad? Eller fått någon instruktion? Och du måste också förstå att oavsett om du vill eller inte kommer besökarna att hoppa runt i ditt innehåll på helt oplanerade sätt och den måste fungera ändå.

Det innebär att du borde planera ett par strukturerade vägar genom innehållet som är lätt att följa och som kommer att ge besökaren något specifikt. Och du behöver ge intuitiva och användavänliga sätt att navigera fritt också för dem som inte kommer att följa dina planerade vägar.

Framför allt måste du skapa ett underhållande och ändå användbar erfarenhet för dina besökare.